Shadow Star Narutaru

Shadow Star Narutaru

Anime Details


Title: Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko

English: Shadow Star Narutaru

Japanese: Áͺγ‚‹γŸγ‚‹ ~ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿγƒ»η γŸγ‚‹ε­ο½ž

Type: Tv

Total: 13

Status: Completed

Aired: Jul 7, 2003 to Sep 29, 2003

Premiered: Summer 2003

Genres: Drama, Seinen, Thriller

Duration: 24 min. per ep.

Rating: R - 17+ (violence & profanity)

Summary: During her summer holiday at her grandparents house Tamai Shiina, a young and cheerful schoolgirl, meets a strange looking creature. They befriend each other and Shiina names it "Hoshimaru: The Round Star." When Shiina returns home after the summer to go back to school, she starts meeting other kids that also have befriended a strange creature like Hoshimaru. But she soon finds out that not all these creatures and their masters are as friendly as Hoshimaru. (Source: ANN)

Loading...

Videos

Dubbed Subbed